VHS SITKA, s.r.o. je společností s ručením omezeným.

Jejími orgány jsou:

 • valná hromada
 • dozorčí rada
 • jedatel

Valnou hromadu tvoří zástupci společníků delegovaní zastupitelstvem příslušného města nebo obce. Společníky jsou Město Šternberk, Obec Babice, Obec Hlásnice, Obec Lužice, Obec Štěpánov, Obec Mladějovice, Obec Komárov, Obec Řídeč, Obec Liboš, Obec Dlouhá Loučka a Obec Újezd.

Dozorčí radu v současnosti tvoří 4 členové:

 • Ing. Dana Všetečková - předsedkyně
 • Ing. Lucie Horníková
 • Ing. Miloslav Pešata
 • Mgr. Josef Červený
 • Vlastislav Krnoš

Jednatelem společnosti je Ing. Stanislav Orság.

Ředitelem společnosti je Mgr. Antonín Kostrůnek.

Společnost je dále organizačně rozdělena na jednotlivé provozy:

 • provoz vodovodů - vedoucí provozu Jaroslav Pudel
 • provoz kanalizací a čistíren odpadních vod - vedoucí provozu Antonín Šnajdr
 • technickoekonomický útvar - vedoucí provozu Mgr. Antonín Kostrůnek
sitka