Vodohospodářská společnost VHS SITKA, s.r.o. byla založena v roce 1992.
Úplné aktuální znění společenské smlouvy.

Společníky jsou v současné době následující veřejnoprávní subjekty:

 • Město Šternberk
 • Obec Babice
 • Obec Hlásnice
 • Obec Lužice
 • Obec Štěpánov
 • Obec Mladějovice
 • Obec Komárov
 • Obec Řídeč
 • Obec Liboš
 • Obec Dlouhá Loučka
 • Obec Újezd

Výše vkladů společníků a počet hlasů je shrnut v následující tabulce. Obecně má každý společník dle společenské smlouvy 1 hlas na každých 1.000,- Kč svého celkového (tedy peněžitého i nepeněžitého) vkladu.

společník          vklad v Kč      podíl vkladu v %         počet hlasů
Město Šternberk            208.964.000                    91,984                  208.964
Obec Babice                4.032.000                      1,775                      4.032
Obec Hlásnice                2.420.000                      1,065                      2.420
Obec Lužice                4.590.000                      2,020                      4.590
Obec Štěpánov                    68.000                      0,030                          68
Obec Mladějovice                3.746.000                      1,649                      3.746
Obec Komárov                  466.000                      0,205                         466
Obec Řídeč                  459.000                      0,202                         459
Obec Liboš                    20.000                      0,009                          20
Obec Dlouhá Loučka                2.390.000                      1,052                      2.390
Obec Újezd                    20.000                      0,009                          20
Celkem            227.175.000

                 100,000                  227.175