Události a odstávky

Odkaz na profil zadavatele

6. 11. 2018

VHS SITKA, s.r.o. zveřejňuje odkaz na profil zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek: https://nen.nipez.cz/profil/vhssitka

VHS Sitka, s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici ředitel / ředitelka

22. 10. 2018

VHS SITKA, s. r. o.

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

ředitel/ředitelka společnosti

Kdo jsme a co nabízíme:
VHS Sitka, s. r. o. je společností, jejímiž společníky (majiteli) jsou výhradně veřejnoprávní subjekty, město a obce. Hlavní činností společnosti je provozování vodohospodářské infrastruktury, tj. vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod v regionu Šternberka. Doplňkově poskytuje společnost i další služby například i v oblasti zemních a stavebních prací apod.

Nabízíme zázemí stabilní, finančně zdravé a zavedené společnosti. Ředitel/ředitelka získá vrcholnou pozici ve vedení společnosti s odpovídajícími finančními podmínkami a možností mimořádných odměn při plnění prémiových ukazatelů. Samozřejmostí jsou také nejrůznější zaměstnanecké benefity.

Od uchazečů požadujeme:
- středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání: ekonomický, technický nebo vodohospodářský směr výhodou
- praxi v řídící pozici min. 3 roky
- znalosti a zkušenosti v řízení a ekonomice obchodních korporací
- znalosti a praktické zkušenosti z oboru vodohospodářství výhodou
- občanskou a trestní bezúhonnost
- manažerské a organizační schopnosti, profesionální vystupování
- znalost práce na PC
- řidičský průkaz sk. B

Požadované náležitosti přihlášky do výběrového řízení:
- motivační dopis
- strukturovaný životopis s údaji o dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních, praxi, znalostech a dovednostech
- kopie dokladů o dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

Přihlášku se všemi požadovanými dokumenty v uzavřené obálce označené nápisem „NEOTEVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ŘEDITEL“ zašlete na adresu VHS SITKA, s. r. o., Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk.

Uzávěrka příjmu přihlášek je 19. listopadu 2018.

Změna jednatele společnosti

25. 9. 2018

Vážení odběratelé, zákazníci, obchodní partneři,
dovoluji si Vás tímto informovat, že na základě usnesení dubnové valné hromady společnosti VHS SITKA, s.r.o. byl s účinností od 1. října 2018 jmenován do funkce jednatele Ing. Stanislav Orság. Kontakty: e-mail  orsag@vhs-sitka.cz, tel. 725 132 455.
Děkuji Vám všem za dosavadní spolupráci.
Ing. Jiří Hanzl, jednatel

Videoprezentace

6. 6. 2018

U příležitosti 25. výročí založení vodohospodářské společnosti VHS Sitka, s.r.o. byla vytvořena video prezentace. Shlédnutí video prezentace je možné  https://www.youtube.com/watch?v=8ceNeqVMd3s

Magazín ke stažení

5. 6. 2018

Magazín vydaný k 25 výročí našeho založení si můžete stáhnout zde

Ochrana osobních dat (GDPR)

25. 5. 2018

Vážení odběratelé, obchodní partneři,
chci vás informovat, že společnost VHS SITKA, s.r.o. prošla auditem renomované společnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany se zaměřením na implementaci systému ochrany osobních údajů dle nové legislativy (GDPR). Dovoluji si Vás ubezpečit, že všechny vaše osobní údaje, které jsme od vás obdrželi nebo obdržíme, jsou a budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Společnost shromažďuje pouze data, která jsou nezbytná pro výkon své činnosti ze zákona. Proto souhlasy s nakládáním s vašimi osobními údaji nejsou potřeba a budou vyžadovány pouze ve zvláštních, vyjímečných a důvodných případech, na které bude příslušný subjekt upozorněn.
Ing. Jiří Hanzl, jednatel

Společenská smlouva a rozbory vody za rok 2017.

15. 2. 2018

Na našem webu bylo umístěno aktuální znění společenské smlouvy platné od 20.12. 2017 a dále rozbory vody za rok 2017.

Hlášení havárií:

Vodovody: +420 736 535 460
Kanalizace: +420 739 422 370
Domácí čerpací stanice: +420 736 535 476

Aktuality

6. 11. 2018
VHS SITKA, s.r.o. zveřejňuje odkaz na profil zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek:... čtěte dál

22. 10. 2018
VHS SITKA, s. r. o. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo ... čtěte dál

25. 9. 2018
Vážení odběratelé, zákazníci, obchodní partneři, dovoluji si Vás tímto informovat, že na základě... čtěte dál

6. 6. 2018
U příležitosti 25. výročí založení vodohospodářské společnosti VHS Sitka, s.r.o. byla vytvořena... čtěte dál