Události a odstávky

Přeložka a oprava vodovodu v lokalitě Pískoviště ve Šternberku

31. 5. 2019

Ve dnech 4. 6. – 31. 7. 2019 bude realizována přeložka a oprava vodovodu v lokalitě Pískoviště ve Šternberku. Účelem stavby je nahrazení stávajícího nevhodně vedeného vodovodního řadu pod železniční tratí č. 290 Olomouc - Šumperk, vymístění vodovodu ze soukromých pozemků a jeho přeložení na lávku přes vodní tok Sitka. Předmětné vodovodní řady jsou součástí veřejného vodovodu města Šternberka a budou sloužit k zásobení pitnou vodou.
Investorem stavby je společnost VHS SITKA, s.r.o., zhotovitelem společnost VK-AQUA Olomouc, spol. s r.o.

Společnost VHS SITKA, s.r.o., se všem omlouvá za případné komplikace, které mohou být stavbou způsobeny.

Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2019

30. 11. 2018

Ceník vodného a stočného zůstává až na obce Paseka a Újezd stejný, jako byl v roce 2018. 

U obce Paseka se zvyšuje cena vodného bez DPH o 2 Kč. U obce Újezd se zvyšuje cena vodného o 1 Kč bez DPH.

Ceník od 1.1.2019
vodné bez DPH vodné s DPH stočné bez DPH stočné s DPH celkem bez DPH celkem s DPH
ŠTERNBERK vč. místní části KRAKOŘICE, BABICE, LUŽICE, HLÁSNICE 25,50 29,32 35,50 40,83 61,00 70,15
ŠTERNBERK - m. č. DALOV, m. č. CHABIČOV 25,50 29,32 -- -- 25,50 29,32
ŠTĚPÁNOV, LIBOŠ vč. místních částí 30,00 34,50 27,70 31,86 57,70 66,36
MLADĚJOVICE, KOMÁROV, ŘÍDEČ 25,50 29,32 31,00 35,65 56,50 64,97
ÚJEZD 30,00 34,50 29,00 33,35 59,00 67,85
DLOUHÁ LOUČKA -- -- 22,00 25,30 22,00 25,30
PASEKA 34,00 39,10 -- -- 34,00 39,10
ŠUMVALD -- -- 19,00 21,85 19,00
21,85

Odkaz na profil zadavatele

6. 11. 2018

VHS SITKA, s.r.o. zveřejňuje odkaz na profil zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek: https://nen.nipez.cz/profil/vhssitka

Změna jednatele společnosti

25. 9. 2018

Vážení odběratelé, zákazníci, obchodní partneři,
dovoluji si Vás tímto informovat, že na základě usnesení dubnové valné hromady společnosti VHS SITKA, s.r.o. byl s účinností od 1. října 2018 jmenován do funkce jednatele Ing. Stanislav Orság. Kontakty: e-mail  orsag@vhs-sitka.cz, tel. 725 132 455.
Děkuji Vám všem za dosavadní spolupráci.
Ing. Jiří Hanzl, jednatel

Videoprezentace

6. 6. 2018

U příležitosti 25. výročí založení vodohospodářské společnosti VHS Sitka, s.r.o. byla vytvořena video prezentace. Shlédnutí video prezentace je možné  https://www.youtube.com/watch?v=8ceNeqVMd3s

Magazín ke stažení

5. 6. 2018

Magazín vydaný k 25 výročí našeho založení si můžete stáhnout zde

Ochrana osobních dat (GDPR)

25. 5. 2018

Vážení odběratelé, obchodní partneři,
chci vás informovat, že společnost VHS SITKA, s.r.o. prošla auditem renomované společnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany se zaměřením na implementaci systému ochrany osobních údajů dle nové legislativy (GDPR). Dovoluji si Vás ubezpečit, že všechny vaše osobní údaje, které jsme od vás obdrželi nebo obdržíme, jsou a budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Společnost shromažďuje pouze data, která jsou nezbytná pro výkon své činnosti ze zákona. Proto souhlasy s nakládáním s vašimi osobními údaji nejsou potřeba a budou vyžadovány pouze ve zvláštních, vyjímečných a důvodných případech, na které bude příslušný subjekt upozorněn.
Ing. Jiří Hanzl, jednatel

Hlášení havárií:

Vodovody: +420 736 535 460
Kanalizace: +420 739 422 370
Domácí čerpací stanice: +420 736 535 476

Aktuality

31. 5. 2019
Ve dnech 4. 6. – 31. 7. 2019 bude realizována přeložka a oprava vodovodu v lokalitě Pískoviště... čtěte dál

30. 11. 2018
Ceník vodného a stočného zůstává až na obce Paseka a Újezd stejný, jako byl v roce 2018.  U... čtěte dál

6. 11. 2018
VHS SITKA, s.r.o. zveřejňuje odkaz na profil zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek:... čtěte dál

25. 9. 2018
Vážení odběratelé, zákazníci, obchodní partneři, dovoluji si Vás tímto informovat, že na základě... čtěte dál