Napojení na vodovod

Základní informace

 • investorem nově budované vodovodní přípojky je vlastník nemovitosti nebo pozemku, které se na veřejný vodovod připojují
 • náklady spojené s opravou a údržbou vodovodní přípojky na veřejném pozemku hradí provozovatel
 • náklady spojené s rekonstrukcí vodovodní přípojky hradí vlastník připojené nemovitosti
 • vlastníci objektů určených k demolici na základě rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby jsou povinni zajistit odstranění vodovodní přípojky na svůj náklad, přičemž způsob jejího odstranění musí být předem písemně dohodnut s provozovatelem
 • provozovatel je účastníkem řízení v řízení o vydání stavebního povolení nebo územního souhlasu na vodovodní přípojku. Přitom sleduje, zda byly splněny podmínky, které uplatňoval ve svém vyjádření k předložené projektové dokumentaci. V momentě napojení uzavře investor s provozovatelem písemnou smlouvu o dodávce vody z veřejného vodovodu.
 • umístění vodovodní přípojky a vodoměru navrhne projektant a předloží k odsouhlasení provozovateli

1. Kam se obrátit ?

V případě stanoviska a vyjádření k projektu na pana Lukáše Valoucha
email: valouch@vhs-sitka.cz
telefon: +420 585 004 415
mobil +420 731 505 948
Po - Pá: 6:30 - 15:00v případě vyjádření: na pracovníka technického oddělení – p. Valouch Lukáš – tel. 585 004 415, mob. 731 505 948 – v pracovní dny 6.30 – 15.00 hod
v případě napojení: na mistra rozvodu vody – p. Pudel Jaroslav – tel. 585 004 420, mob. 736 535 330 – v pracovní dny 6.30 – 15.00 hod

v případě napojení nemovitosti na vedoucího provozu vodovodů Jaroslava Pudela
email: pudel@vhs-sitka.cz
telefon: +420 585 004 420
mobil: +420 736 535 330
Po - Pá: 6:30 - 15:00

2. Jak postupovat při napojení ?

 • u naší společnosti zjistit polohu a ověřit si možnost připojení na veřejný vodovod (kapacita, technický stav, atd.). Pokud je připojení možné, zajistit zpracování projektové dokumentace vodovodní přípojky a dokumentaci odsouhlasit naší společností
 • zajistit vyjádření ostatních správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených pozemků, vyřídit povolení rozkopávek pokud to bude navržená trasa vyžadovat
 • vyřídit stavební povolení, územní souhlas u příslušného stavebního úřadu
 • uzavřít smlouvu na realizaci montérských prací přípojky s naší společností
 • po dokončení přípojky zajistit kolaudační rozhodnutí
 • před podáním žádosti započetí s užíváním stavby, popř. kolaudačního rozhodnutí, nebo kolaudačního souhlasu vodovodní přípojky předat naší společnosti dokumentaci skutečného zaměření vodovodní přípojky odborným geodetem. Po předání zaměření bude osazen vodoměr.
 • odběr vody z veřejného vodovodu je možný až po podpisu smlouvy o dodávce vody z veřejného vodovodu.

Hlášení havárií:

Vodovody: +420 736 535 460
Kanalizace: +420 739 422 370
Domácí čerpací stanice: +420 736 535 476

Aktuality

6. 11. 2018
VHS SITKA, s.r.o. zveřejňuje odkaz na profil zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek:... čtěte dál

22. 10. 2018
VHS SITKA, s. r. o. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo ... čtěte dál

25. 9. 2018
Vážení odběratelé, zákazníci, obchodní partneři, dovoluji si Vás tímto informovat, že na základě... čtěte dál

6. 6. 2018
U příležitosti 25. výročí založení vodohospodářské společnosti VHS Sitka, s.r.o. byla vytvořena... čtěte dál