Ceník vodného a stočného

Vodné - úplata za pitnou vodu a její dodání

Vodné - úplata za pitnou vodu a její dodání.
Stočné - úplata za odvod odpadních vod a jejich čištění.

Vodné a stočné se skládá z celé řady dílčích položek - odpisy infrastruktury, nájemné hrazené vlastníkům infrastruktury, energie spojená s čerpáním vody a jejím rozvodem, energie spojená s provozem čistíren odpadních vod, chemikálie nutné k čištění vody, opravy infrastruktury, likvidace kalů, poplatky za čerpání vody a vypouštění odpadních vod apod. K ceně vodného a stočného se dále připočítává daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Z velké části jsou náklady na výrobu a distribuci pitné vody a odvod a čištění odpadních vod fixní tj. nezávislé na množství produkce. Při poklesu odběru vody na straně odběratelů tedy nemůže dojít k odpovídajícímu poklesu ceny. Naopak cena vodného a stočného zpravidla dále roste, aby při této nižší produkci zůstaly fixní náklady pokryty. Vzhledem ke stáří a stavu vodovodních a kanalizačních řadů nelze předpokládat, že by tyto fixní náklady do budoucna klesaly. Spíše naopak, navíc se vstupem do EU přijala ČR závazky na vybudování a rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury.

Ceník vodného a stočného na rok 2014  můžete najít zde.

Ceník vodného a stočného na rok 2015 můžete najít zde.

Cenik vodného a stočného na rok 2016 můžete najít zde. 

Cenik vodného a stočného na rok 2017 můžete najít zde. 

Ceník vodného a stočného na rok 2018 můžete najít zde.

Sdělení k ceníku vodného a stočného najdete ke stažení zde.

Hlášení havárií:

Vodovody: +420 736 535 460
Kanalizace: +420 739 422 370
Domácí čerpací stanice: +420 736 535 476

Aktuality

6. 11. 2018
VHS SITKA, s.r.o. zveřejňuje odkaz na profil zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek:... čtěte dál

22. 10. 2018
VHS SITKA, s. r. o. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo ... čtěte dál

25. 9. 2018
Vážení odběratelé, zákazníci, obchodní partneři, dovoluji si Vás tímto informovat, že na základě... čtěte dál

6. 6. 2018
U příležitosti 25. výročí založení vodohospodářské společnosti VHS Sitka, s.r.o. byla vytvořena... čtěte dál