Struktura společnosti

VHS SITKA, s.r.o. je společností s ručením omezeným. Jejími orgány jsou:

  • valná hromada
  • dozorčí rada
  • jedatel

Valnou hromadu tvoří zástupci společníků delegovaní zastupitelstvem příslušného města nebo obce. Společníky jsou Město Šternberk, Obec Babice, Obec Hlásnice, Obec Lužice, Obec Štěpánov, Obec Mladějovice, Obec Komárov, Obec Řídeč, Obec Liboš, Obec Dlouhá Loučka a Obec Újezd.

Dozorčí radu v současnosti tvoří 5 členů:
Mgr. Antonín Kostrůnek - předseda
Ing. Dana Všetečková - členka
Ing. Miloslav Pešata - člen
Miloš Axmann - člen
Vlastislav Krnoš - člen

Jednatelem společnosti je Ing. Stanislav Orság.

Společnost je dále organizačně rozdělena na jednotlivé provozy:

  • provoz vodovodů - vedoucí provozu Jaroslav Pudel
  • provoz kanalizace a služeb - vedoucí provozu Milan Vavroušek
  • provoz čistíren odpadních vod a čerpacích stanic - vedoucí provozu Antonín Šnajdr
  • provoz ekonomický - vedoucí provozu Ing. Veronika Blažková - Kolarovičová

Hlášení havárií:

Vodovody: +420 736 535 460
Kanalizace: +420 739 422 370
Domácí čerpací stanice: +420 736 535 476

Aktuality

6. 11. 2018
VHS SITKA, s.r.o. zveřejňuje odkaz na profil zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek:... čtěte dál

22. 10. 2018
VHS SITKA, s. r. o. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo ... čtěte dál

25. 9. 2018
Vážení odběratelé, zákazníci, obchodní partneři, dovoluji si Vás tímto informovat, že na základě... čtěte dál

6. 6. 2018
U příležitosti 25. výročí založení vodohospodářské společnosti VHS Sitka, s.r.o. byla vytvořena... čtěte dál