Chemické látky a směsi použité k úpravě vody

WETTER CHLORNAN SODNÝ na úpravu pitné vody

Pitná voda dodávaná spotřebiteli musí být hygienicky zabezpečena, aby nedocházelo k pomnožení choroboplodných mikroorganizmů v potrubí po cestě od zdroje ke spotřebiteli. Tu je možno provádět dávkováním roztoku chlornanu sodného do pitné vody. Zbytková koncentrace volného chlóru v pitné vodě u spotřebitele je velmi nízká, zdraví neškodná a je samozřejmě rovněž v souladu s požadavky platné legislativy a požadavky hygieniků.

Hlášení havárií:

Vodovody: +420 736 535 460
Kanalizace: +420 739 422 370
Domácí čerpací stanice: +420 736 535 476

Aktuality

31. 5. 2019
Ve dnech 4. 6. – 31. 7. 2019 bude realizována přeložka a oprava vodovodu v lokalitě Pískoviště... čtěte dál

17. 5. 2019
Oznamujeme, ve dnech 30. 5. - 5. 6. 2019 bude v obci Řídeč probíhat pravidelná výměna vodoměrů,... čtěte dál

18. 4. 2019
Ve dnech 2. 5. 2019 – 19. 6. 2019 bude mezi Mladějovicemi a Komárovem uzavřena silnice... čtěte dál

30. 11. 2018
Ceník vodného a stočného zůstává až na obce Paseka a Újezd stejný, jako byl v roce 2018.  U... čtěte dál