Úvodní informace

VHS SITKA, s.r.o. byla založena v roce 1992. Jedná se o obchodní společnost - společnost s ručením omezeným. Jejími společníky (majiteli) jsou výhradně veřejnoprávní subjekty - město a obce.

Hlavní činností společnosti je provozování vodohospodářské infrastruktury tj. vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Doplňkově poskytuje společnost i další služby v oblasti vývozu žump, čištění kanalizací, zemních a stavebních prací apod.

VHS SITKA, s.r.o.
Vinohradská 2288/7
785 01 Šternberk
IČ 471 50 891
DIČ CZ47150891
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3780

Datová schránka wx6a5h6

Základní kapitál je tvořen peněžitými a nepeněžitými vklady společníků. Jeho současná výše je 227 709 000 Kč.

Hlášení havárií:

Vodovody: +420 736 535 460
Kanalizace: +420 739 422 370
Domácí čerpací stanice: +420 736 535 476

Aktuality

20. 12. 2016
Připravlli jsme pro Vás nový  kalendář pro  rok 2017, můžete si ho stáhnout zde čtěte dál

13. 12. 2016
Ceny vodného a stočného na rok 2017 pro aglomeraci Šternberk zůstávají na úrovni cen v roce... čtěte dál

13. 12. 2016
Dne 8. prosince 2016 převzala vodohospodářská společnost VHS SITKA, s.r.o. nejvyšší ocenění... čtěte dál

23. 11. 2016
Vážení odběratelé. Novela zákona o vodovodech a kanalizacích č. 275/2013 Sb. v návaznosti na... čtěte dál