Úvodní informace

VHS SITKA, s.r.o. byla založena v roce 1992. Jedná se o obchodní společnost - společnost s ručením omezeným. Jejími společníky (majiteli) jsou výhradně veřejnoprávní subjekty - města a obce.

Hlavní činností společnosti je provozování vodohospodářské infrastruktury tj. vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Doplňkově poskytuje společnost i další služby v oblasti vývozu žump, čištění kanalizací, zemních a stavebních prací apod.

VHS SITKA, s.r.o.
Vinohradská 2288/7
785 01 Šternberk
IČ 471 50 891
DIČ CZ47150891
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3780

Základní kapitál je tvořen peněžitými a nepeněžitými vklady společníků. Jeho současná výše je 215,599.000,-- Kč.

Hlášení havárií:

Vodovody: +420 736 535 460
Kanalizace: +420 739 422 370
Domácí čerpací stanice: +420 736 535 476

Aktuality

27. 7. 2015
VHS SITKA, s.r.o. oznamuje tyto odstávky v dodávkách pitné vody z důvodu opravy redukčních... čtěte dál

7. 1. 2015
Ve složce "Dokumenty/Rozbory vody" jsou uvedeny průměrné parametry ukazatelů, hodnotících... čtěte dál

5. 5. 2014
Vážení zákazníci, obchodní partneři, dovoluji si upozornit, že dnem 18.04.2014 se změnil... čtěte dál

16. 12. 2013
Podrobněji k cenám  2014 a příspěvek k diskuzi "Kohoutková voda nabo balená ? " , článek ke... čtěte dál